Some new Tamiya Mini 4WD items and accessories presented at Tamiya Fair 2017

Tamiya T shirt cookies

Various Mr. Ojaga design items collaboration products with Tamiya & Mini 4WD

Tamiya Fair 2017 Mini 4WD badges

Tamiya Coin Case (Mini 4WD Number) & Tamiya Reel Holder