Some more upcoming Tamiya Mini 4WD kits

Tamiya 19453 Great Magnum R – FM-A Chassis
Tamiya 95410 Synchro-Master Z9 – VS Chassis
Tamiya 95419 Aero Manta Ray Black Special – AR Chassis